Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

"Знанията, уменията и експертизата правят личността незаменима в производството"

Jan 2019

Част 2 от интервюто с г-жа Росана Дачева, Изп. Директор на Метал Технолоджи Груп АД