Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

Политика за Защита на Личните Данни


в „Група Технология на Металите Ангел Балевски Холдинг“ АД, Центромет АД, Алуком АД и Осъм АД

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: Общи положения.

I. Основни сведения.
„Група Технология на Металите Ангел Балевски Холдинг“ АД (за краткост „Холдинг“) е индустриален холдинг с утвърдени позиции в машиностроителния сектор на България. Предприятията в състава на холдинга са специализирани в производството и механообработката на детайли от алуминий, чугун и стомана, а продукцията им е изцяло експортно ориентирана.
Холдинг. Централният офис е в София, бул. „България“, ж.к. „Бокар“, бл. 18.

В структурата на Холдинга са три производствени предприятия (за краткост „Заводи“):
Центромет АД, гр. Враца 3000, ул. „Н. Вапцаров“ 9.
Алуком АД, гр. Плевен 5800, ул. „Гривишко шосе“ 6.
Осъм АД, гр. Ловеч 5500, Северна индустриална зона.

1. „ГТМ А. Балевски Холдинг“ АД, Центромет АД, Алуком АД и Осъм АД са Група предприятия по смисъла чл. 4, т. (19) на Общия Регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (за краткост „Регламент“). В Групата предприятия „ГТМ А. Балевски Холдинг“ АД е контролиращо предприятие, а останалите – контролирани предприятия.

Настоящата Политика за защита на личните данни е обща за Групата предприятия, а конкретните условия и дейности по прилагане на изискванията на Регламента в Холдинга и отделните Заводи са отразени в приложените към нея Процедури, Регистри, Уведомления, бланкови документи и др., които са съобразени с конкретните условия във всяко предприятие.

Целият документ може да намерите тук: /assets/images/pdf.png