Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

За нас


Метал Технолоджи Груп обединява водещи леярни в България, специализирани в производството на различен тип отливки. Всеки завод, част от МТГ има уникални производствени познания и технология. Групата е създадена през 1997 год., като преди това леярните са работили като самостоятелни заводи. В годините на приватизация на металургичния сектор в България те са приватизирани и стават част от Метал Технолоджи Груп.

Дейността на фирмата се простира на 5 континента, а клиентите и са в повече от 25 държави. Броят на заетите в заводите и офиса в София е повече от 560 души.

Заводите на Метал Технолоджи Груп са:

Alucom – member of MTG
Заводът е създаден през 1973 и до 1990 год. предлага алуминиеви отливки за военната индустрия, двигатели за транспортни машини и детайли за машиностроителната индустрия за България и страните от СИВ. През 1997 год. заводът е приватизиран и се присъединява към ГТМ Акад. Ангел Балевски Холдинг АД, гр. София. Дружеството модернизира и разширява производствените си мощности чрез инвестиции в машинния парк и инфраструктурата. Важните етапи в развитието на завода може да видите тук /assets/images/pdf.png

Centromet – member of MTG
Заводът е създаден през 1977 г. като научно-производствено предприятие и е специализиран в производството на метални отливки по метода на центробежното леене. В продуктовата гама се включват изделия за химическата, металургичната, минната промишленост, машиностроенето и др. Цилиндрови втулки, пещни ролки, двуслойни валци и биметални изделия са само част от произвежданите от ЦЕНТРОМЕТ АД изделия. Запазвайки своя предмет на дейност, през 1999 г. дружеството е приватизирано и става част от Група Технология на металите Ангел Балевски Холдинг АД. Важните етапи в развитието на завода може да видите тук /assets/images/pdf.png

Ossam – member of MTG
Заводът е леярна за пясъчно леене на сив, сферографитен и бейнитен чугун. Осъм АД произвежда както сурови отливки, така и изцяло механообработени детайли. След приватизацията си през 1997 год. Осъм АД става част от ГТМ Акад. Ангел Балевски Холдинг АД, гр. София. Важните етапи в развитието на завода може да видите тук /assets/images/pdf.png

Подробна информация за всеки от заводите може да намерите в раздел Заводи от Групата или директно при избиране на името на завода в текста по-горе.