Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

Група Технология на металите - Ангел Балевски Холдинг АД - директен член на БТПП

Jan 2020

/uploads/page/202/thumbs/Certificate_BCCI_MTG_inline.jpg