Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

Пазарна информация


Ние сме експортно ориентирана фирма и над 90 % от продукцията на заводите ни е предназначена за износ. Част от нашите клиенти, за които доставяме, са големи европейски компании, опериращи в различни индустрии.
Като фирма, която оперира на В2В пазара (Business to Business), за нас е изключително важно да изграждаме и поддържаме коректни и дългосрочни взаимоотношения с партньорите си.

/uploads/page/27/thumbs/Industries_2018_inline.jpg
Фиг.1 Основни индустрии, за които произвеждаме и доставяме наши изделия (пазарна информация за 2018)

/uploads/page/27/thumbs/Countries_2018_inline.jpg
Фиг.2 Основни държави, където продукцията ни намира приложение (пазарна информация за 2018)

Пазарна информация 2018 /assets/images/pdf.png
Пазарна информация 2017 /assets/images/pdf.png
Пазарна информация 2016 /assets/images/pdf.png
Пазарна информация 2015 /assets/images/pdf.png
Пазарна информация 2014 /assets/images/pdf.png
Пазарна информация 2013 /assets/images/pdf.png