Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

Центромет АД успешно приключи проект за ЕЕ

Dec 2019

Центромет АД приключи успешно проект за енергийна ефективност