Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

Бизнес предложение


Нашето бизнес предложение:

Метал Технолоджи Груп АД търси търговски посредници с доказан опит. Ще очакваме от тях да установяват контакти и водят преговори с наши потенциални клиенти, да сключват сделки и подават търговско-маркетингова информация за пазарите на които работят, да развиват клиентите ни съгласно нашата стратегия.

Предвид нашата силно експортна организация на бизнеса, както и във връзка с нашата стратегия да развием и разширим дистрибуционната си политика чрез алтернативни канали за продажба и контакт с клиентите, бихме искали да изградим активна и работеща мрежа от търговски посредници.
Досегашната ни работа в тази посока вече е утвърдена и имаме добри и успешни търговски практики и процедури. Каним Ви да участвате и заедно да развием взаимния потенциал.

Моля изпратете ни повече информация за Вас, включително:

1. Видове продукти, които търгувате.
2. Индустриални пазари за които е предназначена продукцията Ви и какви са обемите в % от общия Ви обем продажби .
3. Годишен оборот на фирмата за последните 5 години.
4. Регионални пазари, на които продавате в последните 2 години?
5. Вашите силни страни и посоки за развитие?
6. Вашия екип - бихме се радвали да разберем опита на водещите бизнеса.

Чрез горното представяне, ще ни дадете възможност да оценим в най-висока степен възможността, пазарите и индустриите за съвместна работа.

Ако това предложение представлява интерес за вас, моля да ни изпратите вашето представяне на следния е-mail: sales@mtgbg.com