Metal Technology Group

Ние произвеждаме отливки от алуминий, стомана, сив и сферографитен чугун