Metal Technology Group

Ние търсим най-добрите професионалисти за нашия екип, с които заедно да вървим напред

Обучение и Развитие


Постоянното усъвършенстване е наша основна цел. За нейното постигане търсим и използваме различни форми на обучение, които подпомагат ежедневната работа на екипите. Ученето като част от работата, е разбирането ни за развитие на човешкия ресурс, за да можем да отговорим на повишаващите се изисквания на партньори и клиенти.

Обучение на търговските екипи на тема: "Основни инструменти на качеството", август 2019 год. /assets/images/pdf.png

Обучение „Ефективна комуникация в екипа и ролята ми на Супервайзор”, юни 2018 год. /assets/images/pdf.png

Участие на MTG на кариерния форум "Стажове 2018" в ТУ, гр. София м. април 2018 год. /assets/images/pdf.png

Успешното кариерно развитие е възможно и в България!
Историята на един възпитаник на ТУ - София, намерил своята реализация в МТГ АД

Среща на MTG със студенти на форум „Кариери” в ХТМУ София, м. март 2018 год. /assets/images/pdf.png

Приятелска футболна среща на екипа на Алуком АД в гр. Плевен, м. април 2016 /assets/images/pdf.png

Участие на MTG на форум "Кариери 2016" в ХТМУ, гр. София м. април 2016 год. /assets/images/pdf.png

Обучение на екипите на Осъм АД и Центромет АД по лидерската програма Leading from within м.февруари - м.март 2016 /assets/images/pdf.png

Участие на екипа на MTG в инициативата „Аз ще засадя дърво: Пролет 2016 г. - с. Златуша” /assets/images/pdf.png

Обучение по "Бизнес етикет и комуникация" за търговските екипи на MTG, 14-15 ноември 2015 /assets/images/pdf.png