Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

Качество


Заводите протежават всички необходими сертификати, за да се гарантира стабилен производствен процес и качествени детайли за клиентите.

Ние гарантираме качеството на нашето производство чрез:

Спектрален анализ

Изпитания за механични показатели:
- тестове за напрежение
- твърдост по Бринел
- твърдост по Бринел – Викерс

Безразрушителни тестове;
- рентгенова дефектоскопия
- ултразвукови тестове
- пенетрантни тестове

Металографска структура
– микро и макро структура на материала

Химически анализ

Анализ на формовъчните смеси

Софтуер за симулиране на леенето: MAGMA


ALUCOM е сертифициран съгласно:
ISO 9001:2015 /assets/images/pdf.png
ISO 14001:2015 /assets/images/pdf.png
IATF 16949:2016 /assets/images/pdf.png
BDS ISO 50001:2011 /assets/images/pdf.png

OSSAM е сертифициран съгласно:
ISO 9001:2015 /assets/images/pdf.png
ISO 14001:2015 /assets/images/pdf.png
HPQ сертификати (DB) за производство на Планки от сив и сферографитен чугун /assets/images/pdf.png
Сертификат за качество Q1 (DB) /assets/images/pdf.png
Сертификат от TUV като производител на материали съгласно Директива 2014/68/EU /assets/images/pdf.png
БДС ISO 50001:2011 /assets/images/pdf.png

CENTROMET е сертифициран съгласно:
ISO 9001:2015 /assets/images/pdf.png
ISO 14001:2015 /assets/images/pdf.png
ISO 45001:2018 /assets/images/pdf.png
БДС EN ISO 50001:2011 /assets/images/pdf.png

Сертификат на TÜV - QM system according to EN 764-5, article 4.2 and AD 2000-Markblatt W0 /assets/images/pdf.png

Сертификати на Lloyd's за:
- Производител на сферографитен и сив чугун /assets/images/pdf.png
- Производител на въглеродни, неръждаеми и аустенитни стомани /assets/images/pdf.png