Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отливки от алуминий, стомана и чугун

Метал Технолоджи Груп обединява водещи леярни в България, специализирани в производството на различен тип отливки. Всеки завод, част от МТГ има уникални производствени познания и технология. Групата е създадена през 1997 год., като преди това леярните са работили като самостоятелни заводи. В годините на приватизация на металургичния сектор в България те са приватизирани и стават част от Метал Технолоджи Груп.

Дейността на фирмата се простира на 3 континента, а клиентите и са в повече от 20 държави. Броят на заетите в заводите и офиса в София е повече от 560 души.

Списъкът на детайлите, които са усвоени и се произвеждат в заводите наброява повече от 4 300 детайли.

Заводите на Метал Технолоджи Груп са:

Alucom – member of MTG
Заводът е създаден през 1973 и до 1990 год. предлага алуминиеви отливки за военната индустрия, двигатели за транспортни машини и детайли за машиностроителната индустрия за България и страните от СИВ. През 1997 год. заводът е приватизиран и се присъединява към ГТМ Акад. Ангел Балевски Холдинг АД, гр. София. Дружеството модернизира и разширява производствените си мощности чрез инвестиции в машинния парк и инфраструктурата. Важните етапи в развитието на завода може да видите тук /assets/images/pdf.png

Centromet – member of MTG
Заводът е създаден през 1977 г. като научно-производствено предприятие и е специализиран в производството на метални отливки по метода на центробежното леене. В продуктовата гама се включват изделия за химическата, металургичната, минната промишленост, машиностроенето и др. Цилиндрови втулки, пещни ролки, двуслойни валци и биметални изделия са само част от произвежданите от ЦЕНТРОМЕТ АД изделия. Запазвайки своя предмет на дейност, през 1999 г. дружеството е приватизирано и става част от Група Технология на металите Ангел Балевски Холдинг АД. Важните етапи в развитието на завода може да видите тук /assets/images/pdf.png

Ossam – member of MTG
Заводът е леярна за пясъчно леене на сив, сферографитен и бейнитен чугун. Осъм АД произвежда както сурови отливки, така и изцяло механообработени детайли. Заводът е създаден за производство на отливки от темперован чугун - материал със сложна технология и висока енергоемкост. През 1985 г. става най-голямото и модерно предприятие за производство на отливки от сферографитен чугун на Балканския полуостров. След приватизацията си през 1997 год. Осъм АД става част от ГТМ Акад. Ангел Балевски Холдинг АД, гр. София. Важните етапи в развитието на завода може да видите тук /assets/images/pdf.png

Подробна информация за всеки от заводите може да намерите в раздел Заводи от Групата или директно при избиране на името на завода в текста по-горе.