Metal Technology Group

Машинно леене в пясъчни и твърди форми "фуран" на сив и сферографитен чугун


Обща информация

/uploads/page/7/thumbs/MTG_GroupMembers_OSSAM_inline.png
Обща площ: 69 000 кв.м.
Покрита площ: 56 167 кв.м.
Брой служители: 220
Износ (2018): 63%

Производствени възможности

Машинно леене на сив и сферографитен чугун
Леене в твърди форми "фуран"

Максимани размери на отливките:
550 х 450 х 350 мм

Единично тегло на отливките:
от 1 до 50 кг

Твърди форми "фуран":
от 1 до 200 кг.
Единични отливки: до 500 кг.

Важни етапи в развитието на завода

Основните етапи от развитието на завода може да намерите тук /assets/images/pdf.png

Производствен процес

Информация за затворения производствен цикъл в завода може да намерите тук /assets/images/pdf.png

Сертификати

ISO 9001:2015 /assets/images/pdf.png
ISO 14001:2015 /assets/images/pdf.png
HPQ сертификати (DB) за производство на детайли от сив и сферографитен чугун за релсови превозни средства /assets/images/pdf.png
Q1 Сертификат за качество (DB) /assets/images/pdf.png
Сертификат от TUV като производител на материали съгласно Директива 97/23/EC /assets/images/pdf.png
БДС ISO 50001:2011 /assets/images/pdf.png